понеділок, 29 січня 2018 р.

Творчий проект уроку літературного читання в 2 класі "Я хочу сказати своє слово"

ПРОТОКОЛ №2 засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів КЗ « Олександрівське НВО №1» Олександрівська ЗШ І-ІІІ ступенів №1 від 09.01.2018р.ПРОТОКОЛ №2

Засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів КЗ « Олександрівське НВО №1» Олександрівська ЗШ І-ІІІ ступенів №1 від 09.01.2018р.
Присутні : 7 осіб Голова засідання – Ковтун Т.В.
Секретар - Юрченко О.А.

Порядок денний

1. До невичерпного джерела творчості В.О. Сухомлинського. Круглий стіл. Члени МО.

2. Бібліографічний огляд літератури з питань впровадження форм і методів педагогіки за В.О.Сухомлинським. Виставка. Члени МО.

3. В.О. Сухомлинський «Кожна дитина - неповторний світ». Доповідь. Тимко А.А.

4. Формування духовного світогляду дітей за творами В.О.Сухомлинського. Доповідь. Семерикова Л.О.

5. Впровадження прогресивної спадщини В.О. Сухомлинського в практику роботи. Творчий звіт. Костенко К.В.

6. Дискусія « Як навчити дітей складати казки» Обмін досвідом. Члени МО.

7. Опрацювання інструкції Міністерства освіти і науки України від 08.04 2015 №412 « Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів ЗНЗ» Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х касів ЗНЗ від 21.09.2015 №2/2-14-1907-15

Протокол №1 засідання методичного об`єднання чителів початкових класів Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 КЗ «Олександрівське НВО №1»

Протокол №1

засідання методичного об`єднання чителів початкових класів Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 КЗ
«Олександрівське НВО №1»

від 30 серпня 2017р. Присутні: 5 ос. Голова засідання – Ковтун Т.В.
Секретар – Юрченко О.А.

Порядок денний

1.Аналіз роботи методичного об`єднання вчителів початкових класів і вихователя ГПД за попередній навчальний рік

Доповідь, Ковтун Т.В.

2.Обговорення і затвердження плану роботи методоб`єднання на наступний навчальний рік
Колективне обговорення, члени методоб`єднання.

Відомості про членів МО початкових класів

Аналіз методичного об'єднання вчителів початкових класів Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

четвер, 25 січня 2018 р.

Доповідь Тимко А.А. на тему: "Організація роботи з обдарованими дітьми в початкових класах"

Одним з важливих напрямів діяльності вчителя в загальноосвітній школі є його робота з учнями, які мають особливі здібності.
         Обдарована дитина – це дитина, яка виділяється серед своїх однолітків яскраво вираженими успіхами в досягненні результатів на якісно вищому рівні, який перевищує певний умовний „середній” рівень; при цьому важливо мати на увазі, що йдеться не про окремі, випадкові успіхи, а про систематичні, які взагалі притаманні певній діяльності дитини. А коли результати її діяльності будуть ще й оригінальними, то можна говорити саме про творчу обдарованість.

Доповідь вчителя Назаренка В.В. "Робота з обдарованими дітьми у шкільному середовищі"


Кожна дитина обдарована. Завдання вчителя – забезпечити умови для реалізації природних здібностей

Одним із основних завдань системи національної освіти суверенної України є формування творчо активної, всебічно розвиненої особистості.

У Національній доктрині розвитку освіти, що визначає стратегію і основні напрямки розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, записано:

«Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвитку у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості».

Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини


Доповідь Андрущенко В.І. на тему «Проблема навчання обдарованих дітей»

У сучасному житті особливої актуальністі набуває проблема усвідомлення відповідальності дорослих перед дітьми. Конвенція про права дитини передбачає гарантію свободи і гідності дітей, створення умов, при яких вони можуть відбутися як особи. Держава повинна поважати право дитини на збереження своєї індивідуальності, дорослі зобов'язані керувати дитиною з метою розвитку його здібностей.
    У зв'язку з цим вдосконалення системи освіти вимагає упровадження в практику загальноосвітніх установ комплексу заходів, направлених на своєчасне забезпечення кожній дитині адекватних умов для його розвитку, формування повноцінної особи, отримання освіти.
    Під індивідуально-диференційованим навчанням ми розуміємо таке навчання, основна мета якого полягає в розвитку дитини як особливої, одиничної істоти, представника роду людського, носія своєрідних індивідуальних рис, що відрізняють його від інших.
   

Засідання творчої групи "Обдарованість"

18 грудня відбулося засідання творчої групи «Обдарованість». Тема засідання «Обдаровані діти: виявлення – навчання – розвиток».
Члени творчої групи обговорили цілий ряд важливих питань:

      ЗВІТ про   супровід дітей інклюзивної форми навчання соціально-психологічною службою КЗ «Олександрівський ліцей №1» за 2023/20...