понеділок, 24 жовтня 2022 р.

План роботи фахового осередку професійного зростання вчителів фізико-математичного циклу КЗ «Олександрівський ліцей №1» на 2022/2023 н.р.

                                                                           План роботи

фахового осередку

професійного зростання
вчителів

 фізико-математичного циклу

 КЗ «Олександрівський ліцей №1»
на 2022/2023 н.р.   


субота, 22 жовтня 2022 р.

 

Проблемні теми, над якими поглиблено працюють члени ФОП

«Особливі освітні потреби»

Проблема над якою працює ліцей: «Організація інноваційного освітнього середовища  у мовах  педагогіки партнерства та формування ключових компетентностей здобувачів освіти»

Проблема над якою працює фаховий осередок: «Формування інноваційного освітнього середовища в галузі інклюзивної освіти в умовах НУШ»

ПІБ  педагога

 

Проблемні теми

 

1

Галицька Н.В.

«Психологічний супровід учасників освітнього процесу під час воєнних дій та збройних конфліктів.» , «Психологія воєнного часу.»

2

Григор’єва Т.А.

«Соціальний захист дітей ,що опинилися в складних життєвих обставинах»

3

Мороз Л.М

«Застосування інноваційних технологій під час корекційних занять з дітьми ,які мають мовленнєві порушення.»

4

Черкас О.А.

«Збільшення словникового запасу та виправлення вимови дітей з ООП під час соціалізації в школі»

5

Лебідь О.А.

«Інклюзивна освіта: крок за кроком до успіху. Рівний-рівному ,діти з ООП»

6

Самохвал І.В.

«Нестандартні форми роботи з дітьми особливими освітніми потребами.»

7

Антоненко Т.В.

«Формування та розвиток творчої особистості здобувачів освіти»

8

Оноприюк Н.І

«Використання ігрових технологій навчання для дітей з ООП»

9

Яворський М.Д

«Особливості оцінювання  дітей з ООП»

10

Голинська Н.А.

«Підготовка дітей  з ООП до умов і стилю  життя суспільства,в якому вони живуть.»

11

Білоус В.В.

«Профілактика проявів булінгу  серед учасників навчального  середовища»

12

Тищенко О.А.

«Створення умов розвитку  гармонійної та толерантно розвинутої особистості дитини шляхом підвищення психологічної компетентності свіх учасників закладу»

13

Репало І.

«Розвиток пізнавальної діяльності здобувачів освіти з ООП»

14

Корнило Л.С.

«Розвиток пізнавальної  самостійності в учнів з ООП на уроках та позакласній роботі.»

15

Коваль С.А.

Розвиток пізнавальної діяльності здобувачів освіти з ООП

16

Романець Т.М.

Розвивати  пізнавальну активність у всій діяльності учениці

17

Шпильова О.О.

Застосування інноваційних технологій під час корекційних занять з дітьми ,які мають мовленнєві порушення

18

Махно А.А.

Розвиток пізнавальної  самостійності в учнів з ООП в умовах НУШ.

19

Хоменко А.В.

Розвиток пізнавальної активності  дитини з  ООП як один із реалізації  компетентнісно -орієнтованого підходу в умовах НУШ.

 

 

 

 

 

 

 

 

                ЗАТВЕРДЖУЮ                           

                                                             заступник директора

                                                                                  з навчальної роботи

   __________Тетяна КОСТЕНКО

                                                                                                              ________ 2022

                                                                                           

Річний план роботи

фахового осередку «Особливі освітні потреби »  на 2022/2023 н.р.

з/п

Тематика засідання

Відповідальний

 

Відмітка про виконання

І засідання          ( серпень 2022 р.)

1.

Про основні нормативно-правові  документи

 

Галицька Н.В.

30.08.2022

2.

Про особливості організації дистанційного навчання з дітьми з ООП під  час дистанційного навчання.

 

3.

Про ведення обовязкової документації асистента вчителя.

 

4.

Здійснення процесу оцінки, розробки та впровадження індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами, що навчаються на інклюзивній формі здобуття освіти.

Члени  ФОП

 

 

5.

Обговорення плану роботи на 2022-2023 н.р.

 

Робота між засіданнями:

ü  Опрацювати нормативні документи та науково-методичні документи інклюзивної освіти

ü  Контроль  за виконанням програм учнів з ООП.

ü  Забезпечити умови для адаптації  учнів з ООП до шкільного життя.

Члени ФОП

 

ІІ  засідання                (жовтень 2022 р.)

1.

Перегляд та моніторинг ІПР

Члени ФОП

 

 

Яворський М.Д.

 

2.

Про  створення портфоліо для дітей  з особливими освітніми потребами.(З досвіду роботи)

 

3.

Про формування  навичок самостійної  роботи  учнів -  з  особливими освітніми потребами.

Корнило Л.В.

 

 

 

  Галицька Н.В.

 

4.

Психологічна абетка.

Соціально-психологічні аспекти адаптаційного періоду 1-5 класів за концепцією НУШ.

 

 

Робота між засіданнями:

ü  Опрацювати методичну літературу з теми «Спільне викладання в інклюзивному класі»

ü  Вивчення досвіду вчителів (асистентів вчителів)  що атестуються.

 

 

ІІІ  засідання

Лютий 2023 р.

1.

 Про нестандартні форми роботи з дітьми особливими освітніми потребами

 

 

Оноприюк Н.І

Черкас О.А.

 

Антоненко Т.В.

 

 

Галицька Н.В.

 

2.

Засоби спілкування, особливості їх використання в педагогічній взаємодії

 

3.

Психологічна абетка.

Поради  батькам дітей з ООП

 

 

4.

Перегляд та коригування  ІПР

 

 

Робота між засіданнями:

ü   Опрацювати нормативні документи Міністерства освіти і науки, що стосуються Державного стандарту спеціальної  освіти.

ü  Ігрові методики навчання дітей з ОПР

 

Члени ФОП

 

ІV  засідання                                          Квітень-травень 2023 р.

1.

Методи індивідуального підходу до дітей з особливими освітніми потребами.

 

Лебідь О.А

 

 

 

Самохвал І.В.

 

 

Члени ФОП

 

2.

Методичний порадник

Ігрові методи навчання з дітьми з ООП. Приклади ігор для дітей із затримкою психічного розвитку.

 

3.

Моніторинг ІПР

 

4.

Про підсумки роботи ФОП  за 2022/2023н.р.

Керівник  ФОП

 

 

 

 

 

 

 

      ЗВІТ про   супровід дітей інклюзивної форми навчання соціально-психологічною службою КЗ «Олександрівський ліцей №1» за 2023/20...