понеділок, 14 листопада 2022 р.

План роботи ФОП художньо-естетичного циклу

         План роботи ФОП художньо-естетичного циклу

                     на 2022/2023 навчальний рік

Проблема, над якою працює ліцей: «Організація інноваційного освітнього середовища в умовах педагогіки партнерства та формування ключових компетентностей здобувачів освіти»

Проблема, над якою працює ФОП: «Формування предметних компетентностей та творчих здібностей учнів у освітньому процесі»           

Мета: Ознайомитись з умовами реалізації предметних компетентностей та творчих здібностей   учнів через впровадження інноваційних технологій" 

                                    Засідання 1 (29.08.2022)

Тема: Організаційне забезпечення навчально – виховного процесу на навчальний рік 

Питання для обговорення

Форми і методи

Відповідальні

1

Аналіз роботи шкільного методичного обєднання вчителів художньо-естетичного циклу за попередній навчальний рік.

Доповідь

Голова ФОП

2

Обговорення і затвердження плану роботи методичного обєднання вчителів початкових класів на 2022/2023 н.р.

Колективне обговорення

Члени ФОП

3

Обговорення Державного стандарту початкової освіти; Базового навчального плану. Типової освітньої програми. Типового навчального плану. Робочих навчальних планів. Модельних навчальних програм, для створення освітнього середовища НУШ

Колективне обговорення

Члени ФОП

4

Обговорення та визначення критеріїв оцінювання учнів 5 класів НУШ

Колективне обговорення

Члени ФОП

Робота між засіданнями:

1)   1)  Опрацювати методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році 

2)    2) Опрацювати методичні рекомендації щодо оцінювання учнів початкової школи, 5 класів НУШ, 6-11 класів

3)    3) Розглянути  типову освітню програму, розроблену під керівництвом Савченко О. Я.  (для 1 - 4 класів)

                                        Засідання 2 (24.10.2022)

Тема: «Адаптація учнів 5 класів НУШ в умовах змішаного навчання»              

Питання для обговорення

Форми і методи

Відповідальні

1

Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання, адаптації  учнів 5 класів НУШ на уроках музичного мистецтва. Заповнення класних журналів згідно рекомендаціям МОН України

Доповідь

Голова ФОП

2

Методичні рекомендації щодо адаптації  учнів 5 класів НУШ на уроках образотворчого мистецтва

Виступ

Товкун І.В.

3

Адаптації  учнів 5 класів НУШ на уроках трудового навчання

Виступ

Матюшина В.А.

Робота між засіданнями:

1) Розробка системи завдань з дистанційного навчання, використовуючи платформи CLASSROOM, ZOOM, MEET та ін.


                                   Засідання 3 (24.03.2023)

Тема: «Розвиток предметних компетентностей здобувачів освіти на уроках художньо-естетичного циклу»

Питання для обговорення

Форми і методи

Відповідальні

1

Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів на уроках образотворчого мистецтва

Доповідь

Закревська О.О.

2

 Використання предметнх компетентностей на уроках мистецтва

Доповідь

Рябко Н.М.

3

Використання інтерактивних технологій для досягнення очікуваних результатів навчальної діяльності

Доповідь

Лушпай С.П.

Робота між засіданнями:

1)  взяти до уваги рекомендації «Як створити і провести квест-урок»:

2)  опрацювати статтю «Інтегровані уроки: від теорії до практики»;

3)  організувати участь школярів у інтернет-олімпіадах, творчих конкурсах

 Засідання 4 (12.05.2023)

Підсумок роботи методичного обєднання за рік

Тема: «Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи»                                     

Питання для обговорення

Форми і методи

Відповідальні

1

Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів

Доповідь

Члени ФОП

2

Інтеграція у навчанні на уроках образотворчого мистецтва

Доповідь

Товкун І.В.

3

Шляхи розвитку творчих здібностей школярів на уроках трудового навчання

Доповідь

Матюшина В.А.

4

Обмін досвіду роботи вчителів, які атестуються

Презентація досвіду роботи

Члени ФОП

Робота між засіданнями:
1) ознайомитися з відео-матеріалами для розвитку творчих  здібностей учнів;
2) ознайомитися з літературою по впровадженню групових методів навчання;
3) підготувати матеріали «На допомогу вчителю: схеми аналізу та самоаналізу уроку»;
4) взаємовідвідування та аналіз уроків членами ФОП

      ЗВІТ про   супровід дітей інклюзивної форми навчання соціально-психологічною службою КЗ «Олександрівський ліцей №1» за 2023/20...