субота, 29 вересня 2018 р.

Протокол №1 засідання МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін

Протокол №1 
засідання МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін 
від 30.08.2018р. 

Присутні: всі члени МО
Голова МО: Андрущенко В. І.
Секретар: Калініченко В. О.

Порядок денний:
1.Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2018-2019н.р.
2. Обговорення та затвердження календарно-тематичного планування навчального матеріалу та гурткової роботи на 2018-2019н.р.
3. Вивчення навчальних програм предметів суспільно-гуманітарного напрямку.
4. Вивчення методичних рекомендацій щодо викладання суспільно-гуманітарних дисциплін та критеріїв оцінювання.
5. Огляд новин методичної літератури.
6. Планування роботи по відзначенню 100-ї річниці від дня народження
В. О. Сухомлинського.
7. Обговорення результатів ЗНО.
1.Слухали:Про обговорення та затвердження плану роботи на 2018-2019н.р.
Постановили: План роботи МО на 2018-2019н.р. прийняти до відома та неухильного виконання.
2. Слухали:Голову МО Андрущенко В.І. про обговорення та затвердження календарно-тематичного планування навчального матеріалу.
Постановили: Затвердити календарно-тематичне планування навчального матеріалу.
3. Слухали:Железковську О. Ю. про особливості навчальних програм у 2018-2019н.р.
Постановили: Вивчити навчальні програми з предметів суспільно-гуманітарного напрямку та звернути особливу увагу на компетентнісний підхід до викладання у 2018-2019н.р.
4.Слухали: Лень І.О. про методичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу.
Постановили: Всім членам МО керуватися методичними рекомендаціями та критеріями оцінювання МОН на 2018-2019н.р.
5.Слухали: Бібліотекаря школи Воропай Є. М., яка ознайомила всіх з новинками методичної та програмової літератури.
Постановили: Використовувати новинки методичної та програмової літератури на уроках.
6.Слухали: Лозову В. В. про планування роботи по відзначенню 100-ї річниці від дня народження В. О. Сухомлинського.
Постановили: Всім членам МО взяти активну участь у проведенні декади
В. О. Сухомлинського, залучити батьківську громадськість до проведення родинного свята «Мелодія родинних сердець» , «Родинні ремесла», «Родинні дерева».
7.Слухали: Калініченко В. О. та Железковську О. Ю. про результати ЗНО з української і літератури та англійської мови.

Постановили: На уроках узагальнювати, систематизувати та проводити контроль знань у формі тестів (згідно з графіком) з предметів суспільно-гуманітарного профілю; поглиблювати вивчення дисциплін на предметних гуртках.

Голова
Секретар

      ЗВІТ про   супровід дітей інклюзивної форми навчання соціально-психологічною службою КЗ «Олександрівський ліцей №1» за 2023/20...