понеділок, 12 вересня 2022 р.

 


                      Методичні рекомендації щодо особливостей 

організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами 

Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році для практичного використання в роботі.

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-20222023-navchalnomu-roci

неділя, 11 вересня 2022 р.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дистанційне навчання (на відміну від сімейного навчання та екстернату) забезпечує постійний педагогічний супровід, регулярне відстеження результатів навчання здобувачів освіти, а також надання їм (за потреби) підтримки в освітньому процесі.

Особливої уваги потребують питання організації дистанційного навчання для осіб з особливими освітніми потребами (їм потрібна підтримка з боку асистента вчителя та/або асистента учня), коли психологічні особливості розвитку дитини утруднюють навчання в онлайн-форматі, а також у випадках, коли немає доступу до інтернету або технічних засобів навчання. У цих випадках слід передбачити використання доступних засобів комунікації для формування ефективної взаємодії.

Запорукою успішного дистанційного та онлайн-навчання, окрім дієвих сервісів і технічних засобів, є наявність правил і рекомендацій, яких дотримуються всі учасники освітнього процесу. Важливою передумовою ефективного опанування знань в умовах дистанційного навчання є самодисципліна здобувачів освіти. Звісно, ані вчителі, ані адміністрація закладу освіти не відповідальні за вміння учнів самоорганізовуватися. Водночас є чимало прийомів, які дозволять зробити комунікацію під час віддаленого навчання зрозумілою та передбачуваною. 

Поради педагогу для організації дистанційного навчання.

Для забезпечення належних результатів та дотримання вимог до професійної діяльності, при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами та їхніми батьками (опікунами), педагогам важливо дотримуватися таких рекомендацій щодо організації професійної діяльності в умовах дистанційного навчання.

Обираючи перевірені та надійні сервіси, необхідно врахувати, чи буде цей засіб задовольняти потреби вашого предмета. Для важливої інформації потрібно подбати про резервне копіювання даних.

Для організації та впровадження дистанційного навчання – проведення онлайн-уроків, корекційно-розвивальних занять, реалізації індивідуального плану, індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання рекомендацій батькам та перевірки виконаних завдань педагоги (учителі, асистенти вчителів, учителі-дефектологи, учителі-логопеди) можуть використовувати різні засоби комунікації:

        розміщення завдань та рекомендацій на сайті закладу;

        створення груп з батьками, здобувачами освіти в соціальних мережах (Viber, WhatsApp, Telegram тощо);

        використання електронних платформ (ZООМ, TEAMS, Google Classroom тощо);

        проведення онлайн-конференцій;

        спілкування в телефонному режимі;

        листування через електронну пошту.

Налагоджені алгоритми під час дистанційного навчання зменшать кількість уточнень та заощадять час, адже, якщо вчитель щоразу викладає навчальні матеріали в групі класу на певній платформі, питання, де їх шукати не виникне. Також украй важливо зрозуміло викладати не лише матеріал для опрацювання, а й домашні завдання.

Особлива увага приділяється зворотному зв’язку, адже персональний зворотний зв’язок, для здобувачів освіти з ООП це дуже важливо. Зверніть увагу на форму: вона може бути письмовою, у вигляді смайлів, але краще сприймаються короткі відео. Зворотний зв’язок має бути конкретним, прозорим і чітким. Він має спричинити зміни в поведінці, але не через страх, а тому, що учень зрозумів помилку й хоче її виправити.

В умовах використання технологій дистанційного навчання асистент учителя:

• організовує спільно з учителем/ями освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання;

• забезпечує комунікацію закладу освіти та батьків (інших законних представників дитини) з метою організації навчання учнів з особливими освітніми потребами;

• координує дистанційне навчання з батьками (іншими законними представниками) дитини, зокрема завчасно попереджає про зміни розкладу, необхідні навчально-дидактичні матеріали тощо;

• здійснює підготовку матеріалів для дистанційного навчання для учнів з особливими освітніми потребами, зокрема консультує батьків щодо їх використання;

• забезпечує підготовку індивідуальних завдань та адаптацію їх до використання в умовах дистанційного навчання;

• забезпечує індивідуалізацію технологій дистанційного навчання з урахуванням особливих освітніх потреб, зокрема обирає відповідні інструменти, консультує батьків щодо технічних особливостей їх використання з учнями з особливими освітніми потребами;

• асистує вчителю під час проведення дистанційних занять, наприклад: допомагає вчителю під час поділу учнів на пари та групи в ZOOM-конференціях, може приєднуватись до будь-якої пари / групи в будь-який момент, допомагати та виправляти помилки, слідкувати за піднесенням рук учнів;

• надає учню та його батькам (іншим законним представникам) рекомендації щодо дотримання норм під час користування комп’ютерною технікою.

Якщо асистент учителя в процесі дистанційного навчання помічає психотравмувальні сімейні ситуації, нервозність батьків, систематичне невиконання з дітьми завдань, надмірну вимогливість до дитини або надмірну опіку тощо, він повинен повідомити про це вчителя, практичного психолога та керівника закладу освіти.

Робота з батьками дітей з ООП.

Батьки в процесі інклюзивного навчання є повноправними членами команди психолого-педагогічного супроводу та відповідно до законодавства несуть відповідальність за створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини. З огляду на те, що діти з особливими освітніми потребами потребують додаткової підтримки та створення спеціального середовища, дуже важливо долучати до процесу батьків. Батьки – партнери під час організації дистанційного навчання.

Перед тим як починати заняття, треба виділити час на роботу з батьками:

·       надати рекомендації щодо використання спеціальних засобів, форм і методів виконання тих чи інших завдань;

·       заздалегідь надіслати перелік матеріалів, які знадобляться для заняття (з’ясувати в батьків, чи в них є матеріали, які планується використати під час заняття. Якщо немає, треба передати ці матеріали або пояснити, як зробити їх власноруч);

·       пояснити батькам, як виконувати вправи та як допомагати дитині.

З метою вдосконалення освітнього процесу в режимі онлайн бажано підтримувати з батьками зворотний зв’язок.

Наприклад, можна зробити тест у Google-формах, за допомогою сервісів Mentimeter, Poll Everywhere, Survey Monkey із запитаннями, що покращити та змінити, що викликало труднощі, на що треба звернути увагу, що сподобалось, а що ні.

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

-      Навчання вдома: практичні поради для вчителів від психологині Світлани Ройз. https://nus.org.ua/articles/navchannya-vdoma-praktychniporady-dlya-vchyteliv-vid-psyhologyni-svitlany-rojz/.

-       Як технічно організувати дистанційне навчання — покрокова інструкція. https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvatydystantsijne-navchannya-pokrokova-instruktsiya/.

-       35 інструментів для дистанційного навчання — добірка НУШ. https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlyadystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/.

-       Практики та підходи до дистанційного навчання — рекомендації для вчителів. https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-dodystantsijnogo-navchannya-rekomendatsiyi-dlyavchyteliv/.

-       Чотири сервіси, які допоможуть організувати дистанційне навчання. https://nus.org.ua/articles/chotyry-servisy-yakidopomozhut-organizuvaty-dystantsijne-navchannya/

-       Як працювати в Google-клас: покрокова інструкція. https://nus.org.ua/articles/yak-pratsyuvaty-v-google-klaspokrokova-instruktsiya/.

-       Усе в одному місці: як програма Discord допоможе організувати дистанційне навчання. https://nus.org.ua/articles/use-v-odnomu-mistsi-yakprograma-discord-dopoozhe-organizuvaty-dystantsijnenavchannya/.

-       Як використовувати YouTube у дистанційному навчанні. https://nus.org.ua/articles/yak-vykorystovuvaty-youtube-udystantsijnijnomu-navchanni/.

-       Як розробити дистанційний урок для 1–2 класів – інструкція від учительки. https://nus.org.ua/articles/yak-rozrobyty-dystantsijnyjurok-dlya-1-2-klasiv-instruktsiya-vid-vchytelky/.

-       Дистанційне навчання в 3–4 класах: інструкції, приклади уроків та комунікації з батьками. https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-v-3- 4-klasi-instruktsiyi-pryklady-urokiv-ta-komunikatsiyi-zbatkamy/.

-       10 лайфхаків для вчителів і порада батькам – вчителька математики про дистанційне навчання. https://nus.org.ua/articles/10-lajfhakiv-dlya-vchyteliv-iporada-batkam-vchytelka-matematyky-pro-dystantsijnenavchannya/ .

-       Як організувати дистанційне навчання для дітей з ООП. Досвід учителів. https://nus.org.ua/articles/yak-organizuvaty-dystantsijnenavchannya-dlya-ditej-z-oop-dosvid-vchyteliv/

-       Дистанційне навчання: як зацікавити учнів поради від учительки. https://nus.org.ua/articles/dystantsine-navchannya-yakzatsikavyty-uchniv-porady-vid-uchytelky/

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2020 р. № 1/9-495 Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році. URL: https://cutt.ly/YkiNEOr (дата звернення: 23.12.2020).

2. Дистанційна освіта дітей з особливими освітніми потребами. URL: https://cutt.ly/ski52z7 (дата звернення: 23.12.2020).

3. Луценко І. В. Психологічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання // Практичний психолог : Школа.2013. № 10. С. 4–15.

4. Ілляшенко Т. Д. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі // Психолог. 2009. № 10. С. 14–18.

5. Інклюзивне навчання: організаційне, змістове та методичне забезпечення: навчально-методичний посібник / кол. авторів; за заг. ред. С. П. Миронової. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 236 с.

6. Педагогіка інклюзивної освіти: навчально-методичний посібник / С. П. Миронова. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. 164 с.

7. Закон України «Про освіту» (від 04.06.91 р. № 1144-12 із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0609729-18#Text (дата звернення: 23.12.2020).

8. Онлайн-навчання для дітей з ООП – як зробити його доступнішим. URL: https://cutt.ly/Vki4iVj (дата звернення: 23.12.2020).

9. Посібник МОН «Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації». URL: https://cutt.ly/bki3333 (дата звернення: 23.12.2020).

 

 Критерії оцінювання   навчальних досягнень учнів початкових класів з порушенням інтелектуальноготрозвитку

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, спрямованої на виконання завдань Концепції Нової української школи, реформування змісту освіти дітей з особливими освітніми потребами.

 
                        Критерії оцінювання  навчальних досягнень учнів 5-10 класів
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку розроблено відповідно до Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, спрямованої на виконання завдань Концепції «Нова українська школа» та реформування змісту освіти дітей з особливими освітніми потребами.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2020/08/otsinyuvannya-ii-st.doc 


вівторок, 17 травня 2022 р.

                        Методичні рекомендації щодо особливостей  організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами  Мін...