вівторок, 31 жовтня 2023 р.

Протокол №2 засідання ФОП фізико-математичного циклу КЗ «Олександрівське ліцей №1»

 

Протокол №2

засідання ФОП фізико-математичного циклу

КЗ «Олександрівське ліцей №1»

Присутні – 14 осіб

Відсутні  - 0 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ІІ ЗАСІДАННЯ 26.10.2023 р.

ТЕМА : Сучасне освітнє середовище ”.

Порядок денний:

 1. Сучасне освітнє середовище – одна із складових НУШ.

 2. Віртуальні лабораторії та оналайн ресурси.

 3. Педагогіка партнерства як ключовий компонент НУШ.

 4. Освітні втрати: причини та шляхи подолання.

 5. Адаптація учнів 5-го класу НУШ до навчання в основній школі.

 6. Методологічні аспекти підготовки здобувачів освіти до НМТ-2024.

вівторок, 24 жовтня 2023 р.

Протокол №1 засідання осередку вчителів фізико-математичного циклу Олександрівської філії КЗ «Олександрівське ліцей №1»

Протокол №1

засідання ФОП фізико-математичного циклу

КЗ «Олександрівський ліцей №1»

Присутні – 14 осіб

Відсутні  - 0 осіб



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І ЗАСІДАННЯ 25.08.2023 р.

ТЕМА : Організація освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році.

Порядок денний:

 1. Аналіз роботи ФОП за 2022/2023 н.р.

 2. Вивчення нормативної документації, змін до діючих програм, врахування їх при плануванні уроків.

 3. Обговорення методичних рекомендацій.

 4. Обговорення та затвердження планів роботи ФОП на 2023/2024 н.р.

 5. Обговорення освітніх програм, визначення критеріїв оцінювання та погодження календарних планів.

 6. Затвердження самоосвтніх програм педагогів.

 7. Обговорення індивідуальних навчальних планів учнів-екстернів на 2023/2024 н.р


пʼятницю, 15 вересня 2023 р.

 

Освіта осіб з особливими потребами.                  Нормативна база

 Закони України:

Акти Кабінету Міністрів України:

 

Накази Міністерства:

 

вівторок, 5 вересня 2023 р.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2023 № 563

Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні

Відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту", пунктів 1 та 2 пункту 1, пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 р. № 274 "Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні", пункту 8 Положення про Міністерства освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні, що додаються.

2. Органам управління у сфері освіти обласних, Київської міської військових адміністрацій довести цей наказ до відома керівників закладів загальної середньої освіти.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр

О. Лісовий

 Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0563729-23#Text  

понеділок, 7 серпня 2023 р.

 Інклюзивна освіта




Лист МОН від 03.08.2023 N 1/11479-23 Про методичні рекомендації «Безпечне освітнє середовище: Надання індивідуальної підтримки учням з особливими освітніми потребами під час підготовки до реагування на надзвичайні ситуації»
Посилання: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2023/08/04/Lyst.MON-1.11479-23.vid.03.08.2023.pdf?fbclid=IwAR0YJFSagTqrMLlGS-u7GV4Xj9kiG6Y0mcv0NwxH5VdbDIlSboiXH0A-uuI







Протокол №2 засідання ФОП фізико-математичного циклу КЗ «Олександрівське ліцей №1»

  Протокол №2 засідання ФОП фізико-математичного циклу КЗ «Олександрівське ліцей №1» Присутні – 14 о...