понеділок, 5 лютого 2018 р.

Протокол №2 засідання творчої групи "Обдарованість"

Доповідь вчителя Корнило Л.С. «Розвиток та корекція усного та письмового мовлення на уроках української мови у дітей з особливими потребами».

Доповідь Голинського Г.А. на тему "Забезпечення техніки безпеки та шляхи зменшення навантаження на уроках фізичного виховання"Вплив фізичних вправ на педагогічні результати опосередкований фізіо­логічними і біологічними механізмами. Інакше, навантаження е причиною тих адаптаційних змін в організмі, від характеру і величини яких залежить результат. За Л. Ухтомським, малі навантаження збуджують організм, середні —за­кріплюють досягнутий рівень його функціонування, великі — підвищують функціональні можливості організму, надмірні — пригнічують їх. Отже, за величиною фізичні навантаження можна поділити на активізуючі, закріплюючі, розвиваючі й такі, що пригнічують розвиток. Найціннішими для фізичного виховання учнів с великі (тобто розвиваючі) і середні (закріплюючі) навантаження, використання яких дозволяє вчителеві забезпечиш оздоровчу спрямованість занять і управляти розвитком організму школярів з урахуванням вимог їх всебічного фізичного вдосконалення. З іншого боку, якщо учням дається однакове для всіх фізичне наванта­ження, то для одних воно виявляється оптимальним, для других — недостатнім, а для третіх — занадто великим. Як наслідок, перші працюють з тренувальним ефектом, у других — підтримуючий режим тренування, а треті реагують на навантаження зниженням результатів і стійким небажанням виконувати вправи (Інколи на все життя).

Корекційно-розвивальне заняття з математики у 4 класі. вчитель Козир К.П.

Урок позакласного читання з української літератури для учнів 5 класу «Казка житиме, поки є діти» ( За творами В.О. Сухомлинського). Вчитель: Калініченко В.О.

Тема: Казка житиме, поки є діти
 ( За творами В.О. Сухомлинського)
Мета:   ознайомити п’ятикласників  із життєвим і творчим шляхом
 В.О. Сухомлинського;
 формувати вміння працювати  з жанром літературної казки,  висловлювати власну      
 думку про прочитане;
 розвивати  уяву, фантазію, пам'ять, зв’язне мовлення, творче мислення ;
 виховувати інтерес до казок В.Сухомлинського, любов  до природи, Батьківщини,
естетичні почуття.

Обладнання: презентація про В. О. Сухомлинського, його твори,  осінні етюди, книги письменника,  дерево очікування,  паперові листочки.

Тип уроку: засвоєння нових знань


Конспект уроку на тему "Невичерпна сила дуба допомагає дітям пізнавати світ природи"

План роботи творчої групи вчителів початкових класів 2017-2018 н.р.