неділя, 29 січня 2023 р.

 

Протокол №2

засідання фахового осередку «Особливі освітні потреби»

КЗ «Олександрівський ліцей №1»

 

 

25.10.2022                                                      Присутні: 18 осіб(список додається)

                                                                                         Відсутні: 0 осіб

                                                                                                                                            

Порядок денний:  1. Про перегляд та моніторинг ІПР.

                2. Про  створення портфоліо для дітей  з особливими                    освітніми  потребами.

                                 3. Про формування  навичок самостійної  роботи  учнів -  з  особливими освітніми потребами

Виступила  по першому питанню: практичний психолог Галицька Н.В. , з  повідомленням про моніторинг реалізації ІПР. Метою моніторингу реалізації ІПР є:

- Встановлення відповідності індивідуальної програми особливими освітнім потребам учня.

- Оцінка рівня відповідності отриманих результатів індивідуальним очікуванням, які прогнозувалися в ІПР.

- Виявлення труднощів у реалізації ІПР, та ухвалення рішень щодо їх усунення;

- Уточнення впливу реалізації ІПР на розвиток учня;

- Ознайомлення  з ІПР, батьків (опікунів) дітей з ООП.

Ухвалили: Під час моніторингу реалізації ІПР , динаміку розвитку учня важливо встановлювати чинники,які зумовили відповідний рівень досягнення індивідуальних очікуваних результатів, визначених ІПР.

За  - 18

Проти  - 0 .

Утрималися – 0.

Виступили по другому питанню: асистент вчителя Яворський М.Д., Про  створення портфоліо для дітей  з особливими освітніми потребами,який повідомив про те що індивідуальне потрфоліо для учня є корисною й надає вичерпну інформацію про прогрес чи регрес дитини ООП.

 Асистент вчителя Черкас О.О.,запропонувала  використовувати метод портфоліо,для оцінювання індивідуальних досягнень дитини та залучати учня до спільною  співпраці та  самостійної роботи над портфоліо дитини з ООП.

 

 

Ухвалили: За  - 18

Проти  - 0 .

Утрималися – 0.

Виступили по третьому питанню :асистент вчителя Лебідь О.А.,яка ознайомила з методами роботи по формуванню навичок  самостійної роботи дитини з ООП, а саме: візуальної підтримки ,заохочення та похвали учня з ООП ,що допомагає в підтриманні навичок самостійності дитини.

Асистент вчителя   Антоненко Т.В.,запропонувала  запроваджувати навички  самостійної роботи учня з ООП , як метод та форму роботи навчальної діяльності  дитини під час освітнього процесу.

Ухвалили: За  - 18

Проти  - 0 .

Утрималися – 0.

 

 

 

Голова                                                                                         Н.В. Галицька

Заступник                                                                                      Л.М. Мороз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пʼятниця, 27 січня 2023 р.

 Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Інституту післядипломної освіти

Київського університету імені Бориса Грінченка


                                ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2022/2023 Н.Р.:

                                 Інформаційні матеріали для педагогів


понеділок, 14 листопада 2022 р.

План роботи ФОП художньо-естетичного циклу

         План роботи ФОП художньо-естетичного циклу

                     на 2022/2023 навчальний рік

Проблема, над якою працює ліцей: «Організація інноваційного освітнього середовища в умовах педагогіки партнерства та формування ключових компетентностей здобувачів освіти»

Проблема, над якою працює ФОП: «Формування предметних компетентностей та творчих здібностей учнів у освітньому процесі»           

Мета: Ознайомитись з умовами реалізації предметних компетентностей та творчих здібностей   учнів через впровадження інноваційних технологій" 

                                    Засідання 1 (29.08.2022)

Тема: Організаційне забезпечення навчально – виховного процесу на навчальний рік 

Питання для обговорення

Форми і методи

Відповідальні

1

Аналіз роботи шкільного методичного обєднання вчителів художньо-естетичного циклу за попередній навчальний рік.

Доповідь

Голова ФОП

2

Обговорення і затвердження плану роботи методичного обєднання вчителів початкових класів на 2022/2023 н.р.

Колективне обговорення

Члени ФОП

3

Обговорення Державного стандарту початкової освіти; Базового навчального плану. Типової освітньої програми. Типового навчального плану. Робочих навчальних планів. Модельних навчальних програм, для створення освітнього середовища НУШ

Колективне обговорення

Члени ФОП

4

Обговорення та визначення критеріїв оцінювання учнів 5 класів НУШ

Колективне обговорення

Члени ФОП

Робота між засіданнями:

1)   1)  Опрацювати методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році 

2)    2) Опрацювати методичні рекомендації щодо оцінювання учнів початкової школи, 5 класів НУШ, 6-11 класів

3)    3) Розглянути  типову освітню програму, розроблену під керівництвом Савченко О. Я.  (для 1 - 4 класів)

                                        Засідання 2 (24.10.2022)

Тема: «Адаптація учнів 5 класів НУШ в умовах змішаного навчання»              

Питання для обговорення

Форми і методи

Відповідальні

1

Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання, адаптації  учнів 5 класів НУШ на уроках музичного мистецтва. Заповнення класних журналів згідно рекомендаціям МОН України

Доповідь

Голова ФОП

2

Методичні рекомендації щодо адаптації  учнів 5 класів НУШ на уроках образотворчого мистецтва

Виступ

Товкун І.В.

3

Адаптації  учнів 5 класів НУШ на уроках трудового навчання

Виступ

Матюшина В.А.

Робота між засіданнями:

1) Розробка системи завдань з дистанційного навчання, використовуючи платформи CLASSROOM, ZOOM, MEET та ін.


                                   Засідання 3 (24.03.2023)

Тема: «Розвиток предметних компетентностей здобувачів освіти на уроках художньо-естетичного циклу»

Питання для обговорення

Форми і методи

Відповідальні

1

Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів на уроках образотворчого мистецтва

Доповідь

Закревська О.О.

2

 Використання предметнх компетентностей на уроках мистецтва

Доповідь

Рябко Н.М.

3

Використання інтерактивних технологій для досягнення очікуваних результатів навчальної діяльності

Доповідь

Лушпай С.П.

Робота між засіданнями:

1)  взяти до уваги рекомендації «Як створити і провести квест-урок»:

2)  опрацювати статтю «Інтегровані уроки: від теорії до практики»;

3)  організувати участь школярів у інтернет-олімпіадах, творчих конкурсах

 Засідання 4 (12.05.2023)

Підсумок роботи методичного обєднання за рік

Тема: «Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи»                                     

Питання для обговорення

Форми і методи

Відповідальні

1

Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів

Доповідь

Члени ФОП

2

Інтеграція у навчанні на уроках образотворчого мистецтва

Доповідь

Товкун І.В.

3

Шляхи розвитку творчих здібностей школярів на уроках трудового навчання

Доповідь

Матюшина В.А.

4

Обмін досвіду роботи вчителів, які атестуються

Презентація досвіду роботи

Члени ФОП

Робота між засіданнями:
1) ознайомитися з відео-матеріалами для розвитку творчих  здібностей учнів;
2) ознайомитися з літературою по впровадженню групових методів навчання;
3) підготувати матеріали «На допомогу вчителю: схеми аналізу та самоаналізу уроку»;
4) взаємовідвідування та аналіз уроків членами ФОП

  Протокол №2 засідання фахового осередку «Особливі освітні потреби» КЗ «Олександрівський ліцей №1»     25.10.2022                ...