понеділок, 6 травня 2024 р.

 

 

 ЗВІТ

про  супровід дітей інклюзивної форми навчання соціально-психологічною службою

КЗ «Олександрівський ліцей №1»

за 2023/2024 навчальний  рік.

Згідно наказу  МОН України від 21.08.2019 р. №08-13/3899 «Про затвердження Примірного положення  про команду   психолого-педагогічного супроводу № 609 від 08.06.2018р.,та методичних рекомендацій «Про психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу освіти» соціально-психологічний супровід дітей  з ООП, здійснюється соціальним педагогом Григор’євою Т.А., практичним психологом закладу освіти Галицькою Н.В.

Супровід спрямований   на  створення комплексної  системи соціально- психологічних умов , що забезпечують успішне перебування  дитини в освітньому середовищі .

Основні напрямки роботи соціально-психологічної служби в рамках психологічного супроводу дітей з ООП:

1.Діагностико-прогностична діяльність.

Моніторинг за поведінкою та емоційним станом дітей ,бесіда з батьками на визначення рівня пам’яті, уваги,  мислення, самооцінки ,діагностика показників адаптації та дезадаптації в інклюзивних класах ,діагностика показників розвитку  пізнавальної сфери ,виявлення рівня розвитку цілісності сприймання, уяви та творчих здібностей,вивчення потенційних можливостей дитини. Використовувались  такі методики:

- Дослідження концентрації і стійкості уваги «П’єрон -Рузер»;

- Визначення пам’яті методика «10 слів»;

- Діагностика загальною шкільної зрілості дитини  Тест « Ирасека-Керна»;

- Діагностика  в галузі пізнавальної діяльності методика  «Четвертий зайвий».

 2.Корекційно-розвиткова робота з дітьми з ООП спрямована на розвиток дитини, соціалізацію в суспільстві, корекцію та розвиток пізнавальних процесів, формування їх довільності корекція поведінки та розвиток особистості дитини.

        Проводяться індивідуальні і групові заняття згідно рекомендацій ІРЦ  та індивідуальних особливостей  дітей  за програмою психологічного супроводу дитини з особливими потребами в інклюзивному класі атвердженою Рішенням обласної Експертної комісії НМЦППСР ІППОЧО  протокол №23 від 27.02.23 року .

 3.Психологічна підтримка батьків (консультування  на теми: вирішення конфліктних ситуацій,що виникають між учасниками освітнього процесу, формування в батьків адекватного ставлення до проблем дитини та тренінгові заняття «Психологічне здоров’я батьків є необхідною умовою здоров’я дітей».

  4.Психологічна підтримка педагогів: Проведення  тренінгового заняття для педагогічних працівників «Всі діти мають рівні права».  Консультування  щодо врахування індивідуальних особливостей дітей з ООП в освітньому процесі, надання необхідної інформації про дитину, участь у складанні психолого-педагогічної характеристики та її індивідуальної програми розвитку, участь в засіданні команди психолого- педагогічного супроводу.

 

Довідка про проведення тижня інклюзивного навчання В КЗ «Олександрівський ліцей №1»

Відповідно до плану роботи КЗ «Олександрівський ліцей  №1» з 04.12 по 08.12.2023 року проведено Тиждень інклюзивного навчання, який проходив під гаслом «Моя школа відкрита для всіх».

Метою тижня було показати  командний підхід та спільну роботу вчителів, асистентів вчителів, психологічної служби щодо створення умов для повноцінного навчання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних здібностей, інтересів, творчих нахилів.

Кожен день розпочинався із ранкової зустрічі з рухливими іграми для позитивного емоційного налаштування здобувачів освіти  інклюзивної  форми навчання.

Протягом тижня було створено інформаційні куточки для батьків та школярів «Особливості інклюзивного навчання», профілактичні бесіди «Толерантність», «Неповноспроможнісь: причини а наслідки»; анкетування серед педагогічних працівників «Як я сприймаю «особливих» дітей?». Класні керівники провели години спілкування «Всі ми рівні –всі ми різні».

Відбулось засідання команди психолого-педагогічного супроводу на тему:  «Умови навчання в інклюзивному класі та результати роботи з дітьми ООП в умовах воєнного  стану», на якому асистенти вчителів  ділилися досвідом  роботи з учнями  та ознайомлювались з  новими методиками викладання. Практичний психолог надала рекомендації щодо вікових та психоемоційних змін в особистості дітей під час воєнного стану провела тренінг для педагогічних працівників на тему: «Всі  діти мають рівні права».

Наприкінці тижня відбувся круглий стіл «Інклюзія: «за» і «проти» разом з батьками та дітьми з особливими особливими освітніми потребами. Найцікавішим заняттям для дітей була арт-терапевтична вправа «Каракулі», де здобувачі освіти мали змогу разом з батьками проявити свої творчі здібності, продемонструвати власні знання, логіку та уяву. Захід закінчився практичним заняттям «Правила етикету в гостях» (солодкий стіл).

 

 

Практичний психолог                                  Галицька Н.В.

 

 

 

 

 

Проблемні теми, над якими поглиблено працюють члени ФОП

«Особливі освітні потреби»

Проблема над якою працює ліцей: «Організація інноваційного освітнього середовища  у мовах  педагогіки партнерства та формування ключових компетентностей здобувачів освіти»

Проблема над якою працює фаховий осередок: «Формування інноваційного освітнього середовища в галузі інклюзивної освіти в умовах НУШ»

ПІБ  педагога

 

Проблемні теми

 

1

Галицька Н.В.

«Психологічний супровід учасників освітнього процесу під час воєнних дій та збройних конфліктів.» , «Психологія воєнного часу.»

2

Григор’єва Т.А.

«Соціальний захист дітей ,що опинилися в складних життєвих обставинах»

3

Мороз Л.М

«Застосування інноваційних технологій під час корекційних занять з дітьми ,які мають мовленнєві порушення.»

4

Черкас О.А.

«Збільшення словникового запасу та виправлення вимови дітей з ООП під час соціалізації в школі»

5

Лебідь О.А.

«Інклюзивна освіта: крок за кроком до успіху. Рівний-рівному ,діти з ООП»

6

Самохвал І.В.

«Нестандартні форми роботи з дітьми особливими освітніми потребами.»

7

Антоненко Т.В.

«Формування та розвиток творчої особистості здобувачів освіти»

8

Оноприюк Н.І

«Використання ігрових технологій навчання для дітей з ООП»

9

Яворський М.Д

«Особливості оцінювання  дітей з ООП»

10

Голинська Н.А.

«Підготовка дітей  з ООП до умов і стилю  життя суспільства,в якому вони живуть.»

11

Білоус В.В.

«Профілактика проявів булінгу  серед учасників навчального  середовища»

12

Тищенко О.А.

«Створення умов розвитку  гармонійної та толерантно розвинутої особистості дитини шляхом підвищення психологічної компетентності свіх учасників закладу»

13

Репало І.

«Розвиток пізнавальної діяльності здобувачів освіти з ООП»

14

Корнило Л.С.

«Розвиток пізнавальної  самостійності в учнів з ООП на уроках та позакласній роботі.»

15

Коваль С.А.

Розвиток пізнавальної діяльності здобувачів освіти з ООП

16

Романець Т.М.

Розвивати  пізнавальну активність у всій діяльності учениці

17

Шпильова О.О.

Застосування інноваційних технологій під час корекційних занять з дітьми ,які мають мовленнєві порушення

18

Махно А.А.

Розвиток пізнавальної  самостійності в учнів з ООП в умовах НУШ.

19

Хоменко А.В.

Розвиток пізнавальної активності  дитини з  ООП як один із реалізації  компетентнісно -орієнтованого підходу в умовах НУШ.

 

 

 

      ЗВІТ про   супровід дітей інклюзивної форми навчання соціально-психологічною службою КЗ «Олександрівський ліцей №1» за 2023/20...