понеділок, 6 травня 2024 р.

 

 

 ЗВІТ

про  супровід дітей інклюзивної форми навчання соціально-психологічною службою

КЗ «Олександрівський ліцей №1»

за 2023/2024 навчальний  рік.

Згідно наказу  МОН України від 21.08.2019 р. №08-13/3899 «Про затвердження Примірного положення  про команду   психолого-педагогічного супроводу № 609 від 08.06.2018р.,та методичних рекомендацій «Про психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу освіти» соціально-психологічний супровід дітей  з ООП, здійснюється соціальним педагогом Григор’євою Т.А., практичним психологом закладу освіти Галицькою Н.В.

Супровід спрямований   на  створення комплексної  системи соціально- психологічних умов , що забезпечують успішне перебування  дитини в освітньому середовищі .

Основні напрямки роботи соціально-психологічної служби в рамках психологічного супроводу дітей з ООП:

1.Діагностико-прогностична діяльність.

Моніторинг за поведінкою та емоційним станом дітей ,бесіда з батьками на визначення рівня пам’яті, уваги,  мислення, самооцінки ,діагностика показників адаптації та дезадаптації в інклюзивних класах ,діагностика показників розвитку  пізнавальної сфери ,виявлення рівня розвитку цілісності сприймання, уяви та творчих здібностей,вивчення потенційних можливостей дитини. Використовувались  такі методики:

- Дослідження концентрації і стійкості уваги «П’єрон -Рузер»;

- Визначення пам’яті методика «10 слів»;

- Діагностика загальною шкільної зрілості дитини  Тест « Ирасека-Керна»;

- Діагностика  в галузі пізнавальної діяльності методика  «Четвертий зайвий».

 2.Корекційно-розвиткова робота з дітьми з ООП спрямована на розвиток дитини, соціалізацію в суспільстві, корекцію та розвиток пізнавальних процесів, формування їх довільності корекція поведінки та розвиток особистості дитини.

        Проводяться індивідуальні і групові заняття згідно рекомендацій ІРЦ  та індивідуальних особливостей  дітей  за програмою психологічного супроводу дитини з особливими потребами в інклюзивному класі атвердженою Рішенням обласної Експертної комісії НМЦППСР ІППОЧО  протокол №23 від 27.02.23 року .

 3.Психологічна підтримка батьків (консультування  на теми: вирішення конфліктних ситуацій,що виникають між учасниками освітнього процесу, формування в батьків адекватного ставлення до проблем дитини та тренінгові заняття «Психологічне здоров’я батьків є необхідною умовою здоров’я дітей».

  4.Психологічна підтримка педагогів: Проведення  тренінгового заняття для педагогічних працівників «Всі діти мають рівні права».  Консультування  щодо врахування індивідуальних особливостей дітей з ООП в освітньому процесі, надання необхідної інформації про дитину, участь у складанні психолого-педагогічної характеристики та її індивідуальної програми розвитку, участь в засіданні команди психолого- педагогічного супроводу.

Немає коментарів:

Дописати коментар

      ЗВІТ про   супровід дітей інклюзивної форми навчання соціально-психологічною службою КЗ «Олександрівський ліцей №1» за 2023/20...