понеділок, 24 жовтня 2022 р.

План роботи фахового осередку професійного зростання вчителів фізико-математичного циклу КЗ «Олександрівський ліцей №1» на 2022/2023 н.р.

                                                                           План роботи

фахового осередку

професійного зростання
вчителів

 фізико-математичного циклу

 КЗ «Олександрівський ліцей №1»
на 2022/2023 н.р.   


 

І. Проблема ліцею:

«Організація інноваційного освітнього середовища в умовах педагогіки партнерства та формування ключових компетентностей здобувачів освіти».

1. Науково-методична проблема, над якою працювали вчителі фахового осередку вчителів фізико-математичного циклу

 в  2022-2023 н. р:

«Педагогіка партнерства та формування ключових компетентностей у викладанні предметів фізико-математичного циклу”.

2. Головне завдання цього напряму роботи:

забезпечити умови для ефективного використання інноваційних технологій у навчанні,  що базується на принципах наступності, послідовності, системності, і, таким чином, розвивати творчу особистість як учителя, так і учня.

3. Голова фахового осередку: Левенець Людмила Вікторівна.

4. Секретар: Бондаренко Анна Миколаївна.

5. Кількісний склад членів  методичного об’єднання 8 осіб:

Левенець Л. В.,  Бондаренко А. М.,  Береза Н. А.,  Щур М. Д., Дахно Л.О., Береза М.В., Баглюк С.М., Носенко Н.К. 

І засідання

Дата проведення: серпень

 ТЕМА : ” Організація освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році.”

План роботи

1.    Аналіз роботи МО за 2021/2022 н.р. Корегування планів роботи на 2022/2023 навчальний рік.

2.    Вивчення нормативної документації, змін до діючих програм, врахування їх при плануванні уроків.

3.     Обговорення методичних рекомендацій.

4.    Обговорення та затвердження плану роботи ФОП на 2022-2023 н.р.

5.    Обговорення освітніх програм, визначення критеріїв оцінювання та погодження календарних планів.

6.    Затвердження самоосвтніх програм педагогів. 

Робота між засіданнями

1.    Опрацювання та обговорення  документації виданої Міністерством освіти

2.    Обговорити результати НМТ з  математики за 2022 рік.

3.    Розроблення календарно-тематичного планування.

4.    Розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти при різних формах навчання. 

ІІ    засідання

Дата проведення: жовтень

Тема: Нова українська школа: від теорії до практики

План

1.    Круглий стіл Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

      2. Педагогічний дайджест

          “Умови ефективної організації дистанційного уроку в НУШ. Види     робіт та онлайн-сервіси”

       3. Педагогічний консиліум

        “Адаптація учнів 5 класу НУШ до навчання в основній школі”

       4 . Цифровий калейдоскоп

         “Особливості ЗНО-2023”

       5. Методичний навігатор

         “Готуємося до учнівських олімпіад” 

Робота між засіданнями

1.    Проведення відкритих уроків з використанням різних форм навчальної діяльності та інноваційних технологій.

2.     Взаємовідвідування уроків вчителів-колег

3.    Підготовка і проведення предметних тижнів в школі.

4.     Перегляд новинок методичної літератури з математики, фізики, інформатики та психолого-педагогічних видань.

ІІІ    засідання 

Дата проведення: березень

Тема: «Креативний вчитель - запорука успішного навчання»

План

1. Підготовка до проведення ДПА та ЗНО з математики у 2022 -2023 навчальному році

2. Практичне заняття

“Створення дидактичного матеріалу у Microsoft PowerPoint для роботи в НУШ: непростий, простий ресурс”

3. Цікавинки із методичної скриньки

“Організація діагностики та контролю знань засобами комп’ютерного тестування у синхронному режимі”

4. Вернісаж педагогічних сюжетів

 STEM- орієнтований підхід як основа розвитку здоров’язбережувальної компетентності”

5.       Міні - тренінг

     “Я в ресурсі і в балансі або профілактика емоційного вигорання засобами арт-технік” 

Робота між засіданнями

1.    Опрацювання нормативних документів у збірнику наказів Міністерства освіти про порядок закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації в 9 та 11 класах.

2.    Консультації та поради учням щодо підготовки до ДПА і зразків оформлення робіт.

3.    Підготовка належної документації до ДПА.

4.    Проведення ДПА в 9  класах і оформлення звітної документації.

ІV   засідання 

Дата проведення: травень

Тема:  Місце предметів фізико-математичного циклу в системі шкільної освіти

1.    Роль предметів фізико-математичного циклу в становленні особистості учня.

2.    Аналіз участі учнів у предметних конкурсах і олімпіадах

3.    Звіти учителів про самоосвітню діяльність

4.    Звіт про роботу про роботу фахового осередку професійного зростання учителів математики, фізики та інформатики за 2022-2023 навчальний рік..

5.    Психологічний тренінг "Нестандартні ситуації на уроках"

6.    Обговорення пропозицій щодо планування роботи фахового осередку на наступний навчальний рік

Протокол №1

                                засідання осередку вчителів фізико-математичного циклу  КЗ «Олександрівське ліцей №1»

Присутні – 10 осіб

Відсутні  - 0 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І ЗАСІДАННЯ 31.08.2022 р.

ТЕМА : ” Організація освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році.”

Порядок денний:

1.    Аналіз роботи МО за 2021/2022 н.р. Корегування планів роботи на 2022/2023 навчальний рік.

2.    Вивчення нормативної документації, змін до діючих програм, врахування їх при плануванні уроків.

3.     Обговорення методичних рекомендацій.

4.    Обговорення та затвердження планів роботи ФОП на 2022-2023 н.р.

5.    Обговорення освітніх програм, визначення критеріїв оцінювання та погодження календарних планів.

6.    Затвердження самоосвтніх програм педагогів.

СЛУХАЛИ по 1-му питанню: аналіз роботи МО за 2021/2022 н.р. Корегування планів роботи на 2022/2023 навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ:

Левенець Л.В., Береза Н.А., Береза М.В., М.Д., Дахно Л.О. щодо підсумків роботи за 2021-2022 н.р. 

ПОСТАНОВИЛИ:

За 2021-2022 н.р. вчителі пройшли ряд дистанційних курсів підвищення кваліфікації, які внесено на сайт закладу. Є переможці районних та обласних предметних олімпіад.

СЛУХАЛИ по 2-му питанню: вивчення нормативної документації, змін до діючих програм, врахування їх при плануванні уроків.

ВИСТУПИЛИ:

Щур М.Д., Левенець Л.В., Баглюк С.М., щодо використання нормативної документації при підготовці до уроків.

ПОСТАНОВИЛИ :

Використувувати нормативні документи і методичні листи та рекомендації з питань викладання предметів природничо-математичного циклу та здоров’язберігаючих технологій.

СЛУХАЛИ по 3-ому питанню: обговорення методичних рекомендацій предметів природничо-математичного циклу.

ВИСТУПИЛИ:

Береза Н.А., Левенець Л.В., Баглюк С.М. щодо ознайомлення методичних рекомендацій МОН України на 2022-2023 н.р. по предметах.

ПОСТАНОВИЛИ :

Опрацювати методичні рекомендації при плануванні та проведення уроків на 2022-2023 н.р., особливо зміни по 5 класах, а також психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного та післявоєнного стану. Опрацювати методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в ЗЗСО (наказ МОН № 22.1/1080 від 15.08.2022 року) .

СЛУХАЛИ по 4-ому питанню: обговорення та затвердження планів роботи ФОП на 2022-2023 н.р.

ВИСТУПИЛИ:

Береза Н.А., Бондаренко А.М.,  Левенець Л.В. щодо обрання голови та заступника голови осередку вчителів фізико-математичного циклу.

ПОСТАНОВИЛИ :

Обрано голову осередку вчителів фізико-математичного циклу Левенець Л.В. та заступника голови осередку вчителів фізико-математичного циклу Бондаренко А.М.

Під час дистанційної форми навчання у 2022-2023 н.р. продовжувати використовувати сучасні методи і форми роботи, на платформах ZoomClassroom,Viber.

СЛУХАЛИ по 5-ому питанню: обговорення освітніх програм, визначення критеріїв оцінювання та погодження календарних планів.

ВИСТУПИЛИ:

Левенець Л.В. Береза Н.А.. щодо обрання освітніх програм, визначення критеріїв оцінювання та погодження календарних планів.

ПОСТАНОВИЛИ :

Освітню програму з математики:

·       5 клас НУШ працює за типовою освітньою програмою для 5-9 класів ЗЗСО затверджено наказом МОН від 19.02.2021 року № 235. Модельну програму обрано Істрера, авторський колектив обрано Істера.

·       6-9 класи працюють за типовою освітньою програмою МОН від 07.06.2017 року № 804.

·       10-11 класи працюю за типовою освітньою програмою МОН від 23.10.2017 року № 1407.

Освітню програму з інформатики:

·       5 класи НУШ працюють за Типовою освітньою програмою для 5-6 класів наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795. Обрано авторський колектив Ривкіндн, Лисенко, Чернікова, Шакотько.

·       5-9 класи працюють за Типовою освітньою програмою для 5-9 класів наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Обрано авторський колектив Ривкіндн, Лисенко, Чернікова, Шакотько.

·       10-11 класи працюють за типовою освітньою програмою згідно наказу МОН України від 17.06.2008 № 537. Варіативні модулі, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, можуть використовуватися у всіх загальноосвітніх навчальних закладах.

Фізика 7-9 класи навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 року № 804. Працюють за підручниками Володимира Сиротюка.

 «Фізики та Астрономі 10-11»  працюють за типовою освітньою  програмою  МОН від 24.11.2017 року № 1539, обрано авторський  колектив під керівництвом Ляшенка О.

Визначити критерії оцінювання І семестру – рівневе, критерії ІІ семестру – бальне. Річну оцінку виставляти по ІІ семестру.

Навчальні програми “Фізика. 10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень” (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.) затверджені наказом МОН України від 24.11.2017 №1539 “

СЛУХАЛИ по 6-ому питанню: затвердження самоосвтніх програм педагогів.

ВИСТУПИЛИ:

Береза М.В.,  Дахно Л.В.,  Левенець Л.В. щодо затвердження самоосвтніх програм педагогів та опис їхнього досвіду.

ПОСТАНОВИЛИ :

На власному блозі висвітлити  педагогічну проблему над якою працює вчитель та опис свого досвіду. Розмістити матеріали, які висвітлюють роботу над даною проблемою.

 

 

Голова осередку  вчителів

фізико-математичного циклу              Людмила ЛЕВЕНЕЦЬ                                          

  Секретар                                               Анна БОНДАРЕНКО

 

Немає коментарів:

Дописати коментар

              Як зробити онлайн-уроки інклюзивними:                            практичні рекомендації У поняття інклюзивності ми вкладаємо ...